Privacy voorwaarden van Velpa

Velpa spant zich ervoor in om de privacy van gebruikers van haar website te beschermen. Lees de privacy voorwaarden eerst zorgvuldig helemaal door voordat je je registreert, een bestelling plaatst of anderszins gebruik gaat maken van de website www.verpakken.shop.

Artikel 1:
Definities

Als we je bestelling ontvangen hebben, sturen we een bevestiging naar je e-mailadres. Het is dus belangrijk dat je een correct e-mailadres invult als je een bestelling doet. Bewaar de bevestigingsmail voor het geval je contact moet opnemen met de klantenservice. De bestelbevestiging dient ook als garantie voor het aankoopbewijs.

Artikel 2
Toepasselijkheid pricacy voorwaarden

2.1 Deze Privacyvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website en regelen de verwerking van Persoonsgegevens via de Website.

2.2 Door het gebruik van de Website verklaar je deze Privacyvoorwaarden te hebben gelezen en ga je ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Artikel 3
Verwerking van persoonsgegevens

3.1 Velpa kan via de Website de volgende Persoonsgegevens verzamelen: je naam- en adresgegevens, e-mailadres, gebruikersnamen, wachtwoorden, IP-adres en betaalgegevens.

3.2 Deze Persoonsgegevens worden verzameld middels jouw registratie op de Website, het plaatsen van een bestelling of door het anderszins gebruikmaken van de Website.

3.3 Velpa zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en Telecommunicatiewet.

3.4 Velpa zal je Persoonsgegevens alleen gebruiken zoals beschreven in deze Privacyvoorwaarden.

Artikel 4
Doeleinden van de verwerking

4.1 Velpa verzamelt en verwerkt je Persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die hieronder zijn gespecificeerd:
a. Uitvoering Overeenkomst: Indien je besluit een bestelling te plaatsen, worden je Persoonsgegevens door Velpa verwerkt ter uitvoering van de Overeenkomst. Hieronder is onder meer inbegrepen het afhandelen van de betaling en het bezorgen van de producten.
b. Communicatie: Je Persoonsgegevens worden gebruikt om met je te communiceren en je op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor je account en/of gebruik van de Website en het behandelen van eventuele klachten. Indien je een account op de Website aanmaakt, bewaren we de Persoonsgegevens zodat je deze niet telkens opnieuw hoeft op te geven.
c. Marketingdoeleinden: Je Persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief, de actiemailing en/of inspiratiemail, indien je je daarvoor hebt ingeschreven. Velpa kan je te allen tijde op de hoogte stellen van aanbiedingen over soortgelijke producten als die je hebt besteld.
d. Klantenservice: Je Persoonsgegevens worden gebruikt om je klantenservice te bieden.

4.2 Ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst met jou kan Velpa aan zijn partners Persoonsgegevens verstrekken.

Artikel 5
Beveiliging

5.1 Velpa heeft noodzakelijke organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen ter beveiliging van Persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen.

5.2 Velpa slaat jouw Persoonsgegevens op op servers in Europa.

Artikel 6
Cookies

6.1 Om ervoor te zorgen dat de Website goed werkt, maakt Velpa gebruik van cookies.

6.2 Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de Websitebezoeker. Velpa gebruikt verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden:
a. Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de Website goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken;
b. Analytische cookies: cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in de wijze waarop Websitebezoekers gebruikmaken van (onderdelen) van de Website, zodat Velpa de Website kan verbeteren en deze zo goed mogelijk aansluit bij hetgeen Websitebezoekers interessant en belangrijk vinden;
c. Tracking cookies: cookies om de voorkeuren van een Websitebezoeker te onthouden.

6.3 Velpa gebruikt slechts cookies van derden ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de Website.

6.4 Voor zover wettelijk vereist, geeft de Websitebezoeker hierbij ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik van cookies. De Websitebezoeker kan de browser zo instellen dat hij tijdens het gebruik van de Website van Velpa geen cookies ontvangt.

Artikel 7
Recht op inzage, correctie en verwijdering

Je kunt Velpa verzoeken om je Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of indien zij in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Indien je van dit recht gebruik wenst te maken of als je wenst dat Velpa je Persoonsgegevens verwijdert, kun je dit verzoeken aan de klantenservice van Velpa:

E-mailadres: info@verpakken-shop.nl
Telefoonnummer: +31 575 74 32 30. 

Artikel 8
Overige bepalingen

8.1 Velpa is te allen tijde bevoegd je account zonder kennisgeving te verwijderen. In geen geval is Velpa als gevolg van de beëindiging van het account enige vergoeding verschuldigd.

8.2 Velpa behoudt zich het recht voor om deze Privacyvoorwaarden steeds te veranderen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Privacyvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 11 maart 2016.

8.3 Indien een bepaling uit deze Privacyvoorwaarden in strijd is met de wet, wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar.